Informations Pratiques – Informazio Baliagarriak

BILLETTERIE EN PRÉVENTE SUR INTERNET

du 23 avril au 23 mai

 

EN PRÉVENTE A HENDAYE

du 2 mai au 24 mai à l’espace culturel Mendi Zolan, quartier Sokoburu, Hendaye

Du mercredi au samedi: 10h-13h et 15h-19h

 

PENDANT LE FESTIVAL

24 et 25 mai à Mendi Zolan, quartier Sokoburu, Hendaye

25 mai à partir de 20h au village de Gaztelu Zahar, centre-ville, Hendaye

26 et 27 mai: au village de Gaztelu Zahar, centre-ville, Hendaye

TXARTELAK AITZIN SALMENTA INTERNETEN

apirilaren 23tik maiatzaren 23ra

 

AITZIN SALMENTA HENDAIAN

maiatzaren 2tik maiatzaren 24ra Mendi Zolan kulturagunean, Zokoburu auzoan, Hendaian

Asteazkenetik larunbatera: 10:00-13:00 eta 15:00-19:00

 

FESTIBALA BITARTEAN

Maiatzaren 24 eta 25ean: Mendi Zolan kulturagunean, Zokoburu auzoan, Hendaian

Maiatzaren 25ean, 20etatik goiti: Gaztelu Zaharreko herrixkan, hiribarnean, Hendaian

Maiatzaren 26 eta 27an: Gaztelu Zaharreko herrixkan, hiribarnean, Hendaian

SPECTACLES PAYANTS ET TARIFS / ORDAINPEKO IKUSGARRIAK ETA TARIFAK

QUATRE RÊVES ET UN TOUCHER

Jeudi 24 et vendredi 25 mai/Ostegun eta ostiralean

@Mendi Zolan

Entrée générale/Sartze arrunta: 12€

Tarif réduit* Tarifa murriztua*: 6€€ Tarif enfants (moins de 8 ans) Haurrentzako tarifa (8 urtez pekoak): 4€€

Jauge limitée/Jende kopurua murriztua: 120 personnes/120 lagun.

 

LA TERRIBLE HISTOIRE DE THOMAS SANKARA

Samedi 26 mai/Larunbatean

@Chapiteau Gaztelu zahar/Karpan

Entrée générale/Sartze arrunta : 6€

Tarif réduit et enfants* Tarifa murriztua eta haurrentzako tarifa* : 4€

 

LA LOI DE LA JUNGLE

Samedi 26 mai/Larunbatean

@Chapiteau Gaztelu zahar/Karpan

Entrée générale/Sartze arrunta: 6€

Tarif réduit et enfants* Tarifa murriztua eta haurrentzako tarifa*: 4€

 

LIVÈRE

Samedi 26 mai/Larunbatean

@Chapiteau Gaztelu zahar/Karpan

Entrée générale Sartze arrunta: 12€€

Tarif réduit* Tarifa murriztua*: 6€ Tarif enfants (moins de 8 ans) Haurrentzako tarifa (8 urtez pekoak): 4€

 

ILARGI ARRANTZA

Dimanche 27 mai/Igandean

@Chapiteau Gaztelu zahar/Karpan

Entrée générale/Sartze arrunta: 6€

Tarif réduit et enfants* Tarifa murriztua eta haurrentzako tarifa* : 4€ *

 

Tarifs réduits pour: étudiants, détenteur de la carte privilège, GPVH, demandeurs d’emploi, minima sociaux, ateliers théâtre des Chimères *

Tarifa murriztuen onuradunak: ikasleak, abantaila txarteldunak, GPVH, langabeak, gutxieneko gizarte laguntzadunak, Théâtre des Chimères konpainiaren lantegietako kideak

Présentation publique des ateliers du Théâtre des Chimères/konpainiaren lantegietako ikusgarriak

Samedi 2 et dimanche 3 juin/Ekainaren 2an, larunbatarekin eta ekainaren 3an igandearekin

@Mendi Zolan

Tarif unique/Tarifa bakarra: 4€

Gratuit pour les moins de 8 ans/Urririk 8 urtez pekoentzat

COMMENT VENIR AU FESTIVAL? / NOLA ETORRI FESTIBALERA?

Nous vous invitons fortement à venir au Festival par les nombreux transports en commun qui desservent la ville, et tout particulièrement via le réseau Hegobus, puisque le service sera renforcé cette année.

 

EN BUS – AVEC HEGOBUS

(partenariat spécifique pour le Mai du Théâtre)

Arrêt: Ville

1€ le voyage!

Retrouvez les horaires ici

 

Exceptionnellement les lignes 4, 5 et 20 circuleront dimanche 27 mai après-midi comme un samedi.

« Retour garanti » sur Biriatou et Hendaye le samedi après le dernier spectacle.

Les autres soirs, se reporter aux horaires des lignes.

Ligne 4: D’Irun à Hendaye (Gare, centre, plage, Abadia, EHPAD)

Ligne 5: de Biriatou, Behobie à Hendaye (centre, Orio, Dongoxenea, Abadia, Gare, plage)

Ligne 20: de Saint Jean de Luz à Hendaye (Gare, centre, plage, Abadia)

 

AVEC TRANSPORTS 64

Ligne 816 et 816 Euskadi Express: De Bayonne-Anglet-Biarritz à Hendaye + Irun Arrêt Ville

2€ le voyage!

Informations et horaires

 

EN TRAIN

La gare SNCF d’Hendaye se trouve à 1 km de Gaztelu Zahar.

De la gare: des bus (cf. ci-dessus) circuleront jusqu’au centre-ville.

EN EUSKOTREN

Depuis San Sebastien jusqu’à Hendaye : l’arrêt se faisant à la gare SNCF d’Hendaye

Horaires (ligne Lasarte – Hendaye)

EN VOITURE

Pour Gaztelu Zahar: parking conseillé à proximité du fronton Daniel Ugarte.

ACCESSIBILITE

Le site et les spectacles programmés seront accessibles à toute personne en fauteuil roulant.

 

Cette proposition de transports en commun, et en particulier le partenariat initié avec la Communauté d’Agglomération Pays Basque et Hegobus, s’inscrit dans notre volonté d’inscrire le festival dans une démarche éco-responsable: moins d’émission de CO2 par la limitation de l’utilisation des voitures!

Ahal den heinean bisitariei garraio publikoa erabiltzea galdegiten diegu eta bereziki Hegobus sareak hirian eskaintzen duen zerbitzuarekin; aurten gainera autobus joan etorri gehiago jarriko dira.

 

AUTOBUSEZ – HEGOBUS SAREAREKIN

(partaidetza berezia Antzerkiaren Maiatza festibalarentzat)

Geldialdia: Hiria

1€ bidaia!

Ordutegiak jakiteko hemen

 

Usaian ez bezala, 4, 5 eta 20 lineak igande arratsaldean arituko dira (maiatzak 27) larunbat batez bezala.

“Itzulera segurtatua” zaie Biriatuko eta Hendaiako ikusleei larunbat arratseko azken ikuskizunaren ondoren.

Beste arratsetan, begiratu lineen ohiko ordutegia.

4 linea: Irundik Hendaiara (geltokia, hiri barnea, hondartza, Abadia, Adinekoen etxea)

5 linea: Biriatu eta Pausutik Hendaiara (Hiri barnea, Orio, Dongoxenea, Abadia, Hondartzako Geltokia)

20 linea: Donibane Lohizunetik Hendaiara (geltokia, Hiri barnea, Hondartza, Abadia)

 

TRANSPORTS 64 ERABILIZ

816 eta 816 Euskadi Express lineak: Baiona-Angleu-Miarritzetik Hendaiara + Irun Geldialdia: Hiria

2€ bidaia!

 Informazioa eta ordutegia

 

TRENEZ

Hendaiako SNCF tren geltokia Gaztelu Zaharretik kilometro batera dago.

Geltokitik ere autobusak izanen dira hiri barnera hurbiltzeko (ikus goian).

EUSKOTREN ERABILIZ

Donostiatik Hendaiara: Topoak Hendaiako tren geltokian uzten ditu bidaiariak

Ordutegia (Lasarte –Hendaia linea)

AUTOZ

Gaztelu Zahar aldera etortzeko: Daniel Ugarte Frontoiaren aparkalekua aholkatzen dizuegu.

 

IRRISGARRITASUNA

Festibal gunera eta ikuskizun guztietara iristea segurtatua da pertsona elbarrientzat.

 

Garraio publikoa erabiltzeko eskaintza honekin eta bereziki Euskal Hirigune Elkargoarekin eta Hegobus sarearekin hasten den partaidetzarekin Festibala desmartxa eko-arduratsu batean bideratzea da asmoa. CO2 isurketa gutxituko da autoak gutxiago erabiliz!

 

Share