« MUSIKOLORE » le nouveau rendez-vous musical de l’été

La Ville d’Hendaye se tourne vers les musiques du monde pour amorcer le début des festivités estivales. Une nouveauté musicale qui offre un souffle inédit et éclectique à la saison culturelle déjà très riche.

En s’engageant ainsi, la Ville d’Hendaye démontre son engagement envers la diversité culturelle et sa volonté de promouvoir des initiatives favorisant le dialogue interculturel et le partage des richesses artistiques du monde entier. Cette politique culturelle audacieuse vise à enrichir le tissu social de la ville, à renforcer les liens et à offrir à ses habitants et visiteurs des expériences culturelles enrichissantes et accessibles à tous.

« Quand on sait le brassage culturel important que connaît la ville, cette thématique des musiques du monde est apparue naturellement », souligne Michelle Mounios, adjointe à la culture. Cette réflexion fait écho à celle du Maire qui a mis en lumière une réalité marquante : dans les écoles primaires de la commune, « nous accueillons des enfants originaires de 35 pays différents, une particularité hendayaise forte ». Ce constat reflète ainsi la richesse et la diversité qui animent la vie quotidienne communale. 

MusiKolore se tiendra du 3 au 5 juillet 2024. Mobilisés depuis plusieurs semaines, les agents de la collectivité sont sur le pont. Halles de Gaztelu, Médiathèque, Cinéma Les Variétés seront investis durant 3 jours pour cette première édition qui se veut une invitation à la découverte musicale pour tous les publics.

Métissage, brassage interculturel, inspirations afro-latino-jazzy-blues… ce festival aux couleurs du monde résonnera comme un langage universel, où se mêleront les notes exotiques et les rythmes envoûtants, tissant des liens entre les continents et invitant chacun à un voyage sensoriel où se conjuguent harmonieusement les vibrations de la diversité.

Des découvertes inédites et de belles têtes d’affiches … la Ville d’Hendaye serait-elle en passe de devenir le berceau de l’harmonie métissée ? Rendez-vous début juillet pour une nouvelle expérience et une immersion dans un univers musical inédit !


« MUSIKOLORE » UDAKO MUSIKA HITZORDU BERRIA

Hendaiako Herriak munduko musikak hautatu ditu udako besten hastapenari ekiteko. Musikazko berrikuntza horrek indar berri eta eklektikoa eskainiko dio jadanik aski jori den kultura sasoiari.

Hala eginez, Hendaiako Herriak erakusten du kultura aniztasunarekin engaiaturik dela eta kulturen arteko harremana eta mundu osoko arte aberastasunen partekatzea bultzatzen duten ekintzak sustatu nahi dituela. Kultura politika ausart horrek herriaren gizarte ehundura joritu nahi du eta loturak indartu eta hendaiarrei eta bisitariei kultura esperientzia aberasgarri eta ororentzat helgarriak eskaini nahi dizkie.

« Hirian dugun nahasketa kulturalaren garrantziaz ohartzen garenenan, naturaltasunez sortzen da <<munduko musiken>> gai hori », azpimarratzen du Michelle Mounios-Adurriaga kultura Auzapezordeak. Gogoeta hori Auzapezarenarekin bat dator, errealitate nabarmen bat argitara eman baitu: herriko lehen mailako eskoletan, « 35 herrialde ezberdinetako haurrak errezibitzen ditugu, Hendaiako berezitasun indartsu bat da hau ». Horrela, Musikolorek, herriko eguneroko bizitza sustatzen duten aberastasuna eta aniztasuna islatzen ditu.

MusiKolore 2024ko uztailaren 3tik 5era bitartean eginen da. Udal langileek hainbat aste daramatzate jadanik horretan lanean. Gaztelu Aretoa, Mediateka eta Varietes zinemagela izanen dira hiru egun horietarako gertaleku jende orori musika ezagutzak egiteko gonbita izan nahi duen edizio horretan.

Mestizajea, kulturarteko nahastekatzea, afro-latino-jazzy-blues… inspirazioak, munduaren kolorez jantziriko festibal horrek hizkuntza unibertsal baten soinua eskainiko digu eta nota exotikoak eta erritmo liluragarriak nahastekatuko ditu kontinenteen arteko loturak ehunduz eta nor bakoitzari zentzuen bidaia baterako gonbita eginez, dibertsitatearen bibrazioen bateratze harmoniotsuan.

Ezagupen berriak eta afixaburu bikainak… Hendaiako Herria harmonia mestizoaren sehaska bihurtzeko bidean ote? Uztailaren hastapenean duzue hitzordua esperientzia berri baterako eta musikazko unibertso berri batean murgiltzeko!

Navigation de l’article