APPEL À PARTICIPATION POUR LA PRÉPARATION D’UN SPECTACLE

Dimanche 29 octobre, nous accueillerons à Mendi Zolan « Pépinière d’Audaces » de la compagnie Nanoua. Ce spectacle mêle fictions et histoires vraies autour de la thématique de l’audace. Les artistes vont en effet rencontrer des Hendayais.es et intégrer leurs témoignages de manière drôle, poétique et anonyme au spectacle. 

Nous avons donc besoin de vos anecdotes et histoires sur l’audace ! En guise d’exemple : l’histoire de vos grands-parents qui ont été résistant.e.s ou qui ont fui un pays à cause de la guerre ; l’histoire de votre fille qui a osé faire ses études dans la ville de ses rêves… 

Le rendez-vous sera aux Halles de Gaztelu vendredi 22 septembre à 17h30, juste avant l’apéro de l’Ouverture de saison (19h30) !
Lors de ce rendez-vous, il vous sera proposé d’assister à un court spectacle suivi du partage d’anecdotes.

> Il n’est pas demandé aux participants de jouer dans le spectacle donné en octobre.
> Nombre de places limitée. Inscriptions et informations auprès de / 05 59 48 30 49
> Gratuit et à partir de 9 ans.
> En français.

IKUSGARRI BATEN PRESTAKETARAKO PARTE HARTZEKO DEIALDIA

 

Urriaren 29an, igandez, Nanoua konpainiaren « Pepinière d’audaces » ikusteko aukera izanen dugu Mendi Zolanen. Ikusgarri honek fikzioa eta egiazko istorioak nahasten ditu ausardiaren gaiaren inguruan. Hau prestatzearren, artistak hendaiarrengana hurbilduko dira haien lekukotasunak biltzeko, eta gero horiek modu irrigarrian, poetikoan eta anonimoan ikuskizunean txertatzeko.

Beraz, ausardiari buruzko zure pasadizoak eta istorioak behar ditugu! Adibide gisa: zuen aitona-amonen historia, gerraren ondorioz herrialde batetik ihes egin zutenena; zuen alabaren historia, bere ametsetako hirian ikasketak egitera ausartu zenarena…

Gaztelu Aretoan igurikatzen zaituztegu irailaren 22an, ostirala, 17:30tan, denboraldi idekitzearen aitzin (19:30)!

Hitzordu horretan, ikusgarri labur baten ikustea proposatuko zaizu, anekdotak partekatuz.

> Parte hartzaileei ez zaie eskatzen urrian emanik den ikuskizunean jotzea.
> Leku mugatuak. Izen emaiteak eta informazioa edo 05 59 48 30 49 telefono zenbakian.
> Dohainik eta 9 urtetik goiti.
> Frantsesez.

Navigation de l’article