10/12 à 19h00 : VERNISSAGE de l’Expo des 10 ans de L’espace culturel Mendi zolan !

Pour fêter cet anniversaire, le service culturel de la Ville organise du 1er au 18 décembre prochain une exposition très spéciale…

Cette exposition regroupera des œuvres choisies par des artistes qui ont marqué ce lieu. Vous pourrez également y découvrir des photographies des travaux et de l’inauguration du bâtiment, des souvenirs d’événements particulièrement marquants, des clins d’oeil aux équipes, artistes et publics qui font vivre Mendi Zolan depuis une décennie.  

10 ans de vie culturelle

Cet espace qui a ouvert ses portes en 2011 a été le premier lieu culturel de la ville et a ainsi permis aux Hendayais et Hendayaises de profiter d’un lieu d’ouverture et de mixité culturelle, sociale et intergénérationnelle. Mendi Zolan est devenu rapidement un lieu phare de la vie culturelle. En effet, dès la première année près de 16 000 spectateurs s’y sont rendus.

10 ans de projets

Dix ans plus tard, la Ville continue de placer la culture au cœur de sa politique d’action en soutenant la culture et l’art. La création de cet espace culturel a permis à de nombreux projets de voir le jour. La Saison culturelle toute l’année ainsi que des rendez-vous phares : Guitaralde, Mai du théâtre, Solo en Scène, Parcours de la poésie, Défis artistiques… font ainsi vivre la ville. Après une année rendue compliquée par la Covid-19, cet anniversaire est l’occasion de refaire vivre ce lieu.  

Le vernissage organisé le 10 décembre prochain à 19:00 sera l’occasion de revenir sur les événements qui ont marqué ce lieu artistique et culturel. Ne manquez pas ce rendez-vous ! En plus de l’exposition a découvrir, le vernissage sera ponctué d’impromptus artistiques avec la présence de danseurs, musiciens et plasticiens…

 


MENDI ZOLAN KULTURGUNEAK 10 URTE BETETZEN DITU!

Horren ospatzeko, abenduaren 1etik 18ra, Kultura zerbitzuak erakusketa oso berezia antolatzen du…

Erakusketa honek lekua markatu duten artistek hautatu obrak bilduko ditu. Hor atzemanen dituzu eraikinaren lanen eta irekitze ekitaldiaren argazkiak, bereziki markatu gaituzten ekitaldien oroitzapenak eta azken hamarkada honetan Mendi Zolani bizia ematen dioten lantaldeen, artisten eta ikusleen lekukotzak.

10 URTE KULTURA BIZIARAZTEN

Ateak 2011n ireki zituen leku hori herriko lehen kulturgunea izan da eta hendaiarrei irekitasun eta kultura lekua eta gizarte eta belaunaldiarteko mistotasun lekua eskaini dizkie. Mendi Zolan berehala bilakatu zen kultura bizitzaren leku izarra. Izan ere, lehen urtetik bertatik ia 16 000 ikusle hurbildu baitziren.

10 URTE PROIEKTUAK EGITEN

Hamar urte bete diren honetan, Herriak bere ekintza politikaren erdian kultura kokatzen darrai, kultura eta artea sostengatzen. Kulturgune honen sortzeak proiektu anitz sortarazi du. Kultura sasoia, urte osoan zehar, bai eta hitzordu izar zenbait ere: Guitaralde, Antzerkiaren Maiatza, Bakarrik taulagainean, Poesiaren ibilbideak, Arte erronkak… herria biziarazten duten hainbat ekitaldi dira. Covid-19ak gaitz bihurtu duen urte baten ondoren, urtebetetze hau lekuari bizia berriz ekartzeko aukera dugu.

Irekitze ekitaldia heldu den abenduaren 10ean, 19:00etan eginen da eta arte eta kultura leku hori markatu duten ekitaldietara itzultzeko aukera izanen zaigu. Hitzordu hori ez huts egin! Erakusketaz gain, estreinaldia bat batezko ekimen artistikoekin alaitua izanen da dantzari, musikari edota artisten presentziari esker…

 

Navigation de l’article